ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤ/ΚΑ ΕΡΓΑ
Α.Φ.Μ.:998104786
Γ.Ε.ΜΗ.:008516301000
Μ.Α.Ε.:67178/004/B/08/0230
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Διεύθυνση:33ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ Τ.Κ. 19011
Τηλέφωνο:2295022926